Kat-Tun Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

starzandmoonz đã đưa ý kiến …
heyyyy it seems like no one has added anything about their new songs....it seems like this club is abbonded....=\
đã đăng hơn một năm qua
margalovesjpop đã đưa ý kiến …
konbanwa minna! kat-tun ga daisuki!! đã đăng hơn một năm qua
pacouvo đã đưa ý kiến …
Hi I'm new :)
I want to be friend with everyone who tình yêu KAT-TUN :"> đã đăng hơn một năm qua
nk_shocha đã đưa ý kiến …
Does anyone know how to found a club only for JIN? đã đăng hơn một năm qua
real_love đã đưa ý kiến …
i tình yêu Kat-tun but i tình yêu Uedi thêm thêm thêm ^.^ đã đăng hơn một năm qua
isatatoku đã bình luận…
Ueda is the best 8D <3 hơn một năm qua
nk_shocha đã đưa ý kiến …
JIN is my only tình yêu in KAT-TUN, but he has already seceded now. That's why I didn't tham gia in this club. Forgiving me. đã đăng hơn một năm qua
starzandmoonz đã đưa ý kiến …
i like ueda some ueda những người hâm mộ call him uedi i call him that ^__^ đã đăng hơn một năm qua
Eri_San đã đưa ý kiến …
KAT-TUN!!!!!!!!!!!!!
I tình yêu bạn đã đăng hơn một năm qua