Karma Akabane Updates

fan art đã được thêm vào: Karma x Rio x Nagisa hơn một năm qua by pinkbloom
an icon đã được thêm vào: Karma Akabane hơn một năm qua by pinkbloom
a video đã được thêm vào: [AMV] Karma Akabane ●My Demons● hơn một năm qua by pinkbloom
a video đã được thêm vào: [AMV] Akabane Karma / Centuries hơn một năm qua by pinkbloom
a photo đã được thêm vào: Karma Akabane hơn một năm qua by pinkbloom
a poll đã được thêm vào: Karma hoặc Nagisa? hơn một năm qua by pinkbloom
a video đã được thêm vào: Karma Akabane || Boss bitch/Doja Cat hơn một năm qua by pinkbloom
a link đã được thêm vào: Karma Akabane | Video Games Fanon Wiki | Fandom hơn một năm qua by pinkbloom
a link đã được thêm vào: Karma Akabane | Assassination Classroom Wiki | Fandom hơn một năm qua by pinkbloom
a poll đã được thêm vào: Is Karma your favourite character from assassination classroom (ansatsu kyoushitsu) ? hơn một năm qua by pinkbloom
a poll đã được thêm vào: Do bạn like Karma? hơn một năm qua by pinkbloom
a video đã được thêm vào: Karma Akabane[AMV]~Believer hơn một năm qua by pinkbloom
a video đã được thêm vào: Karma Akabane || Mad hatter hơn một năm qua by pinkbloom
a video đã được thêm vào: Karma Akabane - Hands Clap hơn một năm qua by pinkbloom
a video đã được thêm vào: Karma Akabane moments hơn một năm qua by pinkbloom
a comment was made to the photo: karma akabane bởi otakumanga101 d99uzhg hơn một năm qua by PsychicDominion