Karaoke Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

heart
nonna10JB đã đưa ý kiến …
Hi guys
i made a cover of " on my own " from les miserables . could bạn listen to it and tell me what do bạn think ?
Thank bạn

link đã đăng hơn một năm qua
atlime đã đưa ý kiến …
www.KaraokeDating.com is a great way to meet single people that are interested in Karaoke, check it out! đã đăng hơn một năm qua
jessica121492 đã đưa ý kiến …
i tình yêu to do karaoke at the choctaw casinio in pocola Oklahoma đã đăng hơn một năm qua
blade95 đã đưa ý kiến …
haha im the karaoke genius when I sing there are NO teeth noises and my mouth is opened perfect đã đăng hơn một năm qua
cameronsssexey đã bình luận…
nice hơn một năm qua
Dakaroth đã bình luận…
Awsome sauce bro, I cannot sing. And will not sing in front of people lols hơn một năm qua
Yanallia đã bình luận…
I see. I don't really know much about singing. I guess I just sing. ;"} hơn một năm qua
3CarBear đã đưa ý kiến …
link

PLZ BE A FAN!! its about self expression and even karoke is an self expression plz be a fan! đã đăng hơn một năm qua
JamesAndMe đã đưa ý kiến …
i mean lfe đã đăng hơn một năm qua
lily649 đã bình luận…
yeah thatz how ya spell it :D haha hơn một năm qua
JamesAndMe đã đưa ý kiến …
karaoke is my WHOLE lofe đã đăng hơn một năm qua