Kagami Hiiragi Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-9 của 9

heart
HatsuneMiku- đã đưa ý kiến …
I'm Kagami Hiiragi người hâm mộ # 207 i tình yêu bạn forever Kagami. bạn are a funny and sweet nice girl tình yêu bạn forever. đã đăng hơn một năm qua
I-Luv-L đã đưa ý kiến …
She is awesomely funny! đã đăng hơn một năm qua
big smile
Kogami đã đưa ý kiến …
yay 100 faaannnnssss XD đã đăng hơn một năm qua
Hiiragisis1 đã đưa ý kiến …
:) Thank bạn for making a club about me. I'm so glad that I have so many fans!! đã đăng hơn một năm qua
katzneko đã bình luận…
0w0 whaaat? hơn một năm qua
tama_desu đã bình luận…
Don't be stupid, guys. She didn't even say anything bad LOL – Liên minh huyền thoại :) hơn một năm qua
IamKyon đã bình luận…
It's joke, right??? hơn một năm qua
Jamie38459 đã bình luận…
I'm so glad about that too(If that is really bạn Kagami) :D hơn một năm qua
animegrl52p đã đưa ý kiến …
Ask Kagami anything on the link, Ask Kagami! đã đăng hơn một năm qua
cake
Kogami đã đưa ý kiến …
WOOT! Cheers for 29 những người hâm mộ in this spot! From all the spot I created,this spot has the most fans!! XD đã đăng hơn một năm qua
Jamie38459 đã bình luận…
AWESOME JOB KOGAMI, WE ALL OWE IT TO bạn FOR MAKING THIS CLUB :3 hơn một năm qua
Kogami đã bình luận…
thx :D hơn một năm qua
Jamie38459 đã bình luận…
Your welcome :> hơn một năm qua
big smile
Kogami đã đưa ý kiến …
*Eating Pocky* pok! pok! đã đăng hơn một năm qua
monkey
Jamie38459 đã đưa ý kiến …
It's about time someone made a club 4 Kagami, she's so cool and pretty and I don't get Y some people don't like her that much. đã đăng hơn một năm qua
Kogami đã bình luận…
true! everyone đã đưa ý kiến she's annoying but she's the one make Konata funnier! XD hơn một năm qua
Jamie38459 đã bình luận…
Omg, Ur so rite! :O hơn một năm qua
nade_nagihiko đã bình luận…
hum..i wonder why people thinks Kagamin annoying? hơn một năm qua
big smile
Kogami đã đưa ý kiến …
Thx 2 anyone who tham gia this spot!! đã đăng hơn một năm qua