trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

is it me hoặc does his voice sound like an angel?:)

he isoo good at singin :) :) :)
 is it me hoặc does his voice sound like an angel?:)
 megnxoxjls posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

smudges said:
When u think about it it does sound like an Angel floating on a đám mây of cute ness
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thanx for replyin :) :) :)
megnxoxjls posted hơn một năm qua
popstar000 said:
no he sounds like an angel
select as best answer
 no he sounds like an Angel
posted hơn một năm qua 
bieberfan2817 said:
yes i think no i know he is very cute and he does sing like an angle
select as best answer
posted hơn một năm qua 
bieber_babe1994 said:
yes his voice sounds like an Angel singing. :) tình yêu YA JUSTIN!!! <3
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
How cuter can he get
11014 posted hơn một năm qua
*
a lot cuz he sexy!!! :)
bieber_babe1994 posted hơn một năm qua
omgonerrthang said:
its not u its me i could sing better than u
select as best answer
posted hơn một năm qua 
tata108 said:
bạn are soo right about his voice sounding like an angel
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »