trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

what song did bạn made first

i like your songs one time
 gissdell posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

justin4evea said:
the first song he made was one time
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »