trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

Does JB have any siblings??

 angelcatty102 posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

cupcake102 said:
yea hoa nhài and jaxon
select as best answer
posted hơn một năm qua 
mszxjblover said:
yeah he had a three yrs.old sister name jazmyn and a 1 năm old name jaxon... thre are all cute like thre brother....
select as best answer
posted hơn một năm qua 
jdb1317 said:
yea===jaxon&jazmine!!!<33
select as best answer
posted hơn một năm qua 
rockergal101 said:
A litle sister named jazmyn
select as best answer
posted hơn một năm qua 
dondakin said:
yes he has 2 loveables hoa nhài and jaxon
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Rachael-111 said:
Jasmin and Jaxon
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »