trả lời câu hỏi này

Justin Bieber Câu Hỏi

JUSTIN BIEBER IF YOUR SEEING THIS câu hỏi WHAT IS YOUR FAV COLOR CUZ EVERY BODY is getting confuse cuz of that câu hỏi plez anwser

 aquasusaki posted hơn một năm qua
next question »

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

isabelle7 said:
pink,purple,and baby blue
select as best answer
posted hơn một năm qua 
JBluvr2 said:
Justin likes Purple and any kind of Blue. <3
select as best answer
 Justin likes Purple and any kind of Blue. <3
posted hơn một năm qua 
*
nice pic on hotty JB
aquasusaki posted hơn một năm qua
*
look cute
ayyu13 posted hơn một năm qua
hottienia79123 said:
his fav color is really blue look it up
select as best answer
posted hơn một năm qua 
justinhottie1 said:
hes yêu thích color is purple he đã đưa ý kiến it in alot of interviews look it up in bạn tube
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »