đặt câu hỏi

Justin Bieber Các Câu Trả Lời

hiển thị:  ngày | gần đây | được ưa chuộng | câu trả lời hay nhất | chưa được trả lời
 hiển thị các câu trả lời Justin Bieber đến 1 trên tổng số 100
« trước đó  |  tiếp theo »
Answer: Well sence i know he will probably be changing his...
Answer: My Dad is justins body guard be Những người bạn with me
Answer: Im 15 and My birthday is March,1,94
Answer: Hi my name is alexis i am a HUGE justin BIEBERBLEV...
Answer: justin bieber is deffenintly NOT gay he kisses girl...
Answer: justin biebers fav. color is purple.DUH!!!!i am pre...
174 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: I wish!! HE SO HOT AND SEXXY!!!
Answer: ask him to put his áo sơ mi on cus he wouldnt d0o that...
99 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: how can u tình yêu a person thêm than ur mom r u mad..y...
Answer: Justin Bieber is not gay. Why? Have bạn heard any...
Answer: well... yep bạn can go to a buổi hòa nhạc and make a sign...
Answer: OMG!!HE IS SO CUUTEE!!I tình yêu bạn JUSTIN BIEBERR!!!
87 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
87 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: i olny now justins cell phone number. its: [1]714...
Answer: He's Christian actually. we were talking about it...
74 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
73 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Justin Drew Bieber was born March 1, 1994 at 12:56...
66 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
65 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
61 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
57 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
55 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
52 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
51 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
50 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
50 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
48 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Hi Dear Beliebers I know u ever have searched for J...
47 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: JBIEBZ..no doubt..<3..<3
47 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
46 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
45 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
44 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: CHIL HELL 2 THE NAW! What does he have to do, go do...
42 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
41 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
41 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
41 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
40 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
39 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
38 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
38 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
38 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
38 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
37 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
37 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
37 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
37 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
37 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
36 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
36 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
36 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
36 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
36 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
36 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
36 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
35 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
35 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
35 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
35 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
35 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
35 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
34 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
34 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
34 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
34 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
33 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
33 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
33 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
33 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
33 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
33 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
33 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
33 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
33 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
33 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
33 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
33 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
32 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
32 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
32 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
32 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
32 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
32 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
31 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
31 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
31 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
31 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
30 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
30 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
30 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
30 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
30 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
30 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
30 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này