Justin Bieber and Daniel Radcliffe Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

heart
Dannyboy302 đã đưa ý kiến …
I'm pretty sure Daniel is not gay, anyway he hated on Justin beiber Cuase he thought he was a chic.k. And Danny is better bởi far!!! Luv ya Dan! đã đăng hơn một năm qua
sini12 đã bình luận…
yep hơn một năm qua
Tamar20 đã đưa ý kiến …
... This club... Seriously? Like I just want to know what Daniel has to do with Bieber? đã đăng hơn một năm qua
Tamar20 đã bình luận…
Trololololol. LOL. hơn một năm qua
Rizta đã bình luận…
i dont know if Daniel Radcliffe and Justin Bieber are partner.... (^ .. ^).... //////////* , *\\\\\\\\\\ hơn một năm qua
sini12 đã bình luận…
WTF...How can they copare dan to that stupid justin????? hơn một năm qua
Rizta đã đưa ý kiến …
I tình yêu Daniel & Justin.. They r very Handsome.......
I tình yêu Both of them so much...!!!!!!!
DanCliffe and JustBieb im ur real fan..... ('9')loooovvvee.-.
Inilah Cinta dari ku seorang REMAJA INDONESIA untukmu....#####**$ đã đăng hơn một năm qua
meh
Ghoulia_fan đã đưa ý kiến …
I think we should change the biểu tượng because this is a club for both of them not just Justin beiber. đã đăng hơn một năm qua
Rizta đã bình luận…
hmmm.. i agree with u Ghoulia_fan.... And i think the banner should too.... I dont like the banner... there's no picture of daniel and justin....... (* .. *) hơn một năm qua
graxia18 đã đưa ý kiến …
they are both cute... đã đăng hơn một năm qua
rayniesha đã bình luận…
pop hop now hơn một năm qua
wink
santoshi đã đưa ý kiến …
xin chào nw on fanpop need help n frnz đã đăng hơn một năm qua
santoshi đã bình luận…
plz help hơn một năm qua
hpfan21 đã bình luận…
yeah ok hơn một năm qua