thuyền mành, rác rưởi, rác thực phẩm Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

katyperryluv123 đã đưa ý kiến …
I tình yêu jynk thực phẩm but I haven't really had as much lately. đã đăng hơn một năm qua
katyperryluv123 đã bình luận…
I meant thuyền mành, rác rưởi, rác food. hơn một năm qua
Britney2 đã đưa ý kiến …
Can some of bạn ask new questions? đã đăng hơn một năm qua
Britney2 đã đưa ý kiến …
xin chào people thing's for commenting on my tường đã đăng hơn một năm qua
nejiten2 đã đưa ý kiến …
Food! đã đăng hơn một năm qua
shinylilangel đã đưa ý kiến …
dont u get fat wen u eat thuyền mành, rác rưởi, rác thực phẩm haha im not so thats crazy i weigh barley even a little they call me flacita wich mweanss skiny girl in spanish đã đăng hơn một năm qua
Britney2 đã bình luận…
idk but yep thats what it means in spanish hơn một năm qua
Britney2 đã đưa ý kiến …
Thank's everyone!
And can some of u tham gia the club of
thuyền mành, rác rưởi, rác thực phẩm if u havent already. đã đăng hơn một năm qua
nejiten2 đã đưa ý kiến …
Why am I talking about được ưa chuộng girls. this is a thuyền mành, rác rưởi, rác thực phẩm club. Oh well. haha. XD. I tình yêu Pizza, and Choclate, and French Fries, And a Hambuger and a Ice Cream and Choclate Chip Cookies. mmm. Call me Fat! Haha. No I'm kidding. You'll hurt my feelings. And I Can Give bạn Worst Nightmares. If I can. xD đã đăng hơn một năm qua
nejiten2 đã đưa ý kiến …
I wish. Tristan Casey and Haley was so chunky! haha. The woudn't even fit in the bàn when school comes. LOL. OMG. They wouldn't be so được ưa chuộng any more. I hate được ưa chuộng girls. Only if the boys won't be so attractive to the girl and if there nice. haha. :D I wouldn't be popular. I dunno why. Not my type. Though I am silent. But only in puplic. I dunno. I tình yêu to ngày Dream A lot. Haha. Tristan and Haley would be chunky!!!!!!!!!! >:3 mwa hahahahhaha. đã đăng hơn một năm qua
nejiten2 đã đưa ý kiến …
blah blah. I'm kinda getting fat. Okay. Don't make fun of me. Well...I'm not fat. i'm just a little Chubby. haha. I have to get excersice before school hoặc people will make fun of me. :(. I hate people that makes fun of people >:(. I think there snobby little brats. I promise I will not make fun of anyone. Well...only this person who is annoying name Tristan Casey. She's a chó cái, bitch alright. >:3. đã đăng hơn một năm qua
Britney2 đã bình luận…
Really Funny ! ! ! Plus she really is a bitch. :| hơn một năm qua
nejiten2 đã bình luận…
Ya. She is. hơn một năm qua
shinylilangel đã bình luận…
is she then she sould haha hơn một năm qua
Britney2 đã đưa ý kiến …
I tình yêu thuyền mành, rác rưởi, rác food! ! ! ! ! ! ! đã đăng hơn một năm qua