Jungkook - BTS Updates

a photo đã được thêm vào: BTS FESTA CALENDAR D-3 Emblem Image Gift | JK cách đây 10 ngày by Elinafairy
fan art đã được thêm vào: JK (Butter) cách đây 18 ngày by Elinafairy
a wallpaper đã được thêm vào: Jungkook cách đây 22 ngày by k-on1998
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng cách đây 22 ngày by k-on1998
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner cách đây 22 ngày by k-on1998
a reply was made to the forum post: biểu tượng and Banner Suggestion cách đây 22 ngày by k-on1998
a video đã được thêm vào: Jung Kook | The Rolling Stone Cover cách đây một tháng 1 by k-on1998
a link đã được thêm vào: BTS' Jung Kook on "Dynamite," Loving ARMY, and Learning From Ariana Grande cách đây một tháng 1 by k-on1998
a video đã được thêm vào: [PREVIEW] BTS (방탄소년단) 'MAP OF THE SOUL ON:E CONCEPT bức ảnh BOOK' Short Film #JungKook cách đây 2 tháng by k-on1998
a comment was made to the photo: Jungkook cách đây 2 tháng by jk2004
a video đã được thêm vào: 'Telepathy' Stage CAM (Jung Kook focus) @ MTV Unplugged cách đây 2 tháng by k-on1998
a video đã được thêm vào: [BE-Log] Jung Kook l #보랏빛_꽃잎​ #BTS_Dynamite cách đây 2 tháng by k-on1998
a video đã được thêm vào: [VLOG] Jung Kook cách đây 2 tháng by k-on1998
a video đã được thêm vào: BTS (방탄소년단) Jung Kook's BE-hind 'Full' Story cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: BTS (방탄소년단) 'Life Goes On' (Video Call ver.) - Jung Kook cách đây 3 tháng by Elinafairy
a comment was made to the photo: BTS_BE CONCEPT bức ảnh | JUNGKOOK cách đây 4 tháng by valeas26
a video đã được thêm vào: 'Black Swan' Stage CAM (Jung Kook focus) @ 2020 SBS cách đây 5 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 'I NEED U' (BTS Jungkook Fancam) cách đây 6 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 'Life Goes On' (BTS Jungkook Fancam) cách đây 6 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 'Dynamite' (BTS Jungkook Fancam) cách đây 6 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Sing 'Dynamite' with me (Holiday Remix) - Jimin & Jung Kook cách đây 6 tháng by Stelenavamp
an article đã được thêm vào: kironlizirun cách đây 6 tháng by johanifa
a video đã được thêm vào: [BANGTAN BOMB] 'Dynamite' Stage CAM (Jung Kook focus) @ 2020 AMAs - BTS (방탄소년단) cách đây 7 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [BANGTAN BOMB] 'Life Goes On' Stage CAM (Jung Kook focus) @ 2020 AMAs - BTS (방탄소년단) cách đây 7 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: ‘FILA ON THE STREET’ - JungKook ver. cách đây 7 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: LDF with BTS Making Film by.정국💝 ㅣWe want a Duty-Free life cách đây 7 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [ENG] 💌 What is the JUNGKOOK's way to Duty-Free? 🥳 cách đây 8 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [FILA] BTS 'Go Beyond' - JungKook ver. cách đây 9 tháng by Elinafairy
a poll đã được thêm vào: what is jungkook's fave dessert? cách đây 9 tháng by kpopisawsome211
a video đã được thêm vào: Sing 'Dynamite' with me - Jung Kook cách đây 9 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: BTS Jungkook 10000 Hours cover (FULL Studio Version) cách đây 10 tháng by Elinafairy
a comment was made to the photo: ♥ º ☆.¸¸.•´¯`♥ Sexy Jungkook! ♥ º ☆.¸¸.•´¯`♥ cách đây 11 tháng by braebrae0
an article đã được thêm vào: Jungkook’s Smile cách đây 11 tháng by braebrae0
a comment was made to the photo: Jungkook cách đây 11 tháng by braebrae0
a comment was made to the photo: Jungkook❤ 🌹 hơn một năm qua by JungKookJeon831
a video đã được thêm vào: [2020 FESTA] BTS (방탄소년단) Answer : BTS 3 UNITS 'Jamais Vu' Song bởi Jin & j-hope & Jung Kook hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Jungkook Funny Video ARMY hơn một năm qua by koreanpop484
a comment was made to the video: Jungkook BTS:Strawberries and Cigarettes hơn một năm qua by koreanpop484
a video đã được thêm vào: Jungkook BTS:Strawberries and Cigarettes hơn một năm qua by koreanpop484
a video đã được thêm vào: Galaxy X BTS: Jung Kook and Galaxy S20 Series hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Hyundai x BTS: Message from Jung Kook hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: ‘Black Swan’ (BTS JUNGKOOK FanCam) | @MCOUNTDOWN_2020.2.27 hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: ON’ (BTS JUNGKOOK FanCam) | @MCOUNTDOWN_2020.2.27 hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: ‘Black Swan’ (BTS JUNGKOOK Fancam) hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 'ON' (BTS Jungkook Fancam) hơn một năm qua by Stelenavamp
a comment was made to the photo: JUNGKOOK hơn một năm qua by jungrian
a comment was made to the video: Questionable things Jungkook (정국) does hơn một năm qua by jungrian
a video đã được thêm vào: G.C.F in Helsinki hơn một năm qua by k-on1998
a video đã được thêm vào: BTS JUNGKOOK 'Boy With Luv' FANCAM hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (BTS JUNGKOOK) _ Dionysus | MultiCam hơn một năm qua by Stelenavamp