Jungkook - BTS Updates

a photo đã được thêm vào: BTS BE CONCEPT bức ảnh SKETCH | JUNGKOOK cách đây 2 ngày by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [BANGTAN BOMB] 'Dynamite' Stage CAM (Jung Kook focus) @ 2020 AMAs - BTS (방탄소년단) cách đây 4 ngày by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [BANGTAN BOMB] 'Life Goes On' Stage CAM (Jung Kook focus) @ 2020 AMAs - BTS (방탄소년단) cách đây 5 ngày by Elinafairy
a video đã được thêm vào: ‘FILA ON THE STREET’ - JungKook ver. cách đây 16 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: LDF with BTS Making Film by.정국💝 ㅣWe want a Duty-Free life cách đây 24 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [ENG] 💌 What is the JUNGKOOK's way to Duty-Free? 🥳 cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
fan art đã được thêm vào: Jungkook cách đây một tháng 1 by Elinafairy
an icon đã được thêm vào: Jungkook cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a wallpaper đã được thêm vào: Jungkook cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [FILA] BTS 'Go Beyond' - JungKook ver. cách đây 2 tháng by Elinafairy
a poll đã được thêm vào: what is jungkook's fave dessert? cách đây 2 tháng by kpopisawsome211
a video đã được thêm vào: Sing 'Dynamite' with me - Jung Kook cách đây 3 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: BTS Jungkook 10000 Hours cover (FULL Studio Version) cách đây 4 tháng by Elinafairy
a comment was made to the photo: ♥ º ☆.¸¸.•´¯`♥ Sexy Jungkook! ♥ º ☆.¸¸.•´¯`♥ cách đây 4 tháng by braebrae0
an article đã được thêm vào: Jungkook’s Smile cách đây 4 tháng by braebrae0
a comment was made to the photo: Jungkook cách đây 4 tháng by braebrae0
a comment was made to the photo: Jungkook❤ 🌹 cách đây 5 tháng by JungKookJeon831
a video đã được thêm vào: [2020 FESTA] BTS (방탄소년단) Answer : BTS 3 UNITS 'Jamais Vu' Song bởi Jin & j-hope & Jung Kook cách đây 5 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Jungkook Funny Video ARMY cách đây 8 tháng by koreanpop484
a comment was made to the video: Jungkook BTS:Strawberries and Cigarettes cách đây 8 tháng by koreanpop484
a video đã được thêm vào: Jungkook BTS:Strawberries and Cigarettes cách đây 8 tháng by koreanpop484
a video đã được thêm vào: Galaxy X BTS: Jung Kook and Galaxy S20 Series cách đây 8 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Hyundai x BTS: Message from Jung Kook cách đây 8 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: ‘Black Swan’ (BTS JUNGKOOK FanCam) | @MCOUNTDOWN_2020.2.27 cách đây 9 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: ON’ (BTS JUNGKOOK FanCam) | @MCOUNTDOWN_2020.2.27 cách đây 9 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: ‘Black Swan’ (BTS JUNGKOOK Fancam) cách đây 9 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 'ON' (BTS Jungkook Fancam) cách đây 9 tháng by Stelenavamp
a comment was made to the photo: JUNGKOOK cách đây 9 tháng by jungrian
a comment was made to the video: Questionable things Jungkook (정국) does cách đây 9 tháng by jungrian
a video đã được thêm vào: G.C.F in Helsinki cách đây 11 tháng by k-on1998
a video đã được thêm vào: BTS JUNGKOOK 'Boy With Luv' FANCAM cách đây 11 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (BTS JUNGKOOK) _ Dionysus | MultiCam cách đây 12 tháng by Stelenavamp
a comment was made to the photo: Jungkook hơn một năm qua by superstar1993
a comment was made to the photo: 2019 KOOKIE ngày hơn một năm qua by Hiru_2000_
a video đã được thêm vào: 190811 JUNGKOOK IDOL hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 190811 JUNGKOOK MIC Drop hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 190811 JUNGKOOK Best of Me hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 190811 JUNGKOOK FAKE tình yêu hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 190811 JUNGKOOK (Boy With Luv) hơn một năm qua by Stelenavamp
a comment was made to the photo: Jungkook hơn một năm qua by R_achxl
a comment was made to the photo: JungKook chó cái, chó cái, bitch get out hơn một năm qua by JungkooksWife25
a comment was made to the photo: Jungkookie hơn một năm qua by joenk
a comment was made to the photo: JungKook Cute hơn một năm qua by Jefflover100
a comment was made to the photo: Jungkook hơn một năm qua by Jefflover100
a comment was made to the photo: Jungkook hơn một năm qua by Matthew49
a comment was made to the photo: Jungkook hơn một năm qua by Matthew49
a video đã được thêm vào: JUNGKOOK Official FanCam @SBS SUPER buổi hòa nhạc hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: BTS - Dionysus (JUNGKOOK),@Show âm nhạc core 20190420 hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: BTS - Boy With Luv (JUNGKOOK),@Show âm nhạc core 20190427 hơn một năm qua by Stelenavamp