Joyce Summers Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1 của 1

heart
FanFic_Girl_26 đã đưa ý kiến …
I like Joyce because she was a great mother to Buffy and Dawn, as well as a great den mother to Xander, Willow, Tara, Anya. Giles and Spike, even though she had her flaws like everyone else. :) đã đăng hơn một năm qua