Joseph Mcelderry Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

Flipper55 đã đưa ý kiến …
Saw joe at oxford in Joseph wow amazing 😍😍 đã đăng hơn một năm qua
Kate481216 đã đưa ý kiến …
I can't believe he dropped him... the monster.. i am so sad his album was fantastic x

This page is hard to find!!! đã đăng hơn một năm qua
sad
4real00 đã đưa ý kiến …
So sad about Joe, being dropped and stuff đã đăng hơn một năm qua
lucyxxx đã đưa ý kiến …
why call him Joseph??? everyone calls him joe :/ đã đăng hơn một năm qua
cdot đã đưa ý kiến …
Joe(L) iloveyou<3 đã đăng hơn một năm qua
angry
alanna1 đã đưa ý kiến …
joe is gay it đã đưa ý kiến on the newspaper and i hate him olly should have won đã đăng hơn một năm qua
alanna1 đã bình luận…
HAHAHA hơn một năm qua
alanna1 đã bình luận…
joe is ugly hơn một năm qua
4real00 đã bình luận…
Actually I like Joe, but thêm of an Olly fan. hơn một năm qua
S-G đã đưa ý kiến …
Joe is amazing live! Glad he won the X-Factor! His new song is amazing to! Can anyone let me know when he goes on Tour cause I would like to go and c him! Ta! đã đăng hơn một năm qua
cdot đã bình luận…
sammeee<3 i think its january.x hơn một năm qua