John Cusack Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

heart
kaia_ đã đưa ý kiến …
OMG! I tình yêu John Cusack and every single detail about him XD <3
such a great actor and sexy man T^T <3 đã đăng hơn một năm qua
kristypower87 đã đưa ý kiến …
I tình yêu his movies, his talent and everything about him. He is a great actor and a lovely man :) đã đăng hơn một năm qua
HeadlessRider32 đã bình luận…
Yea, I totally agree. I wish I could meet him in person. hơn một năm qua
laugh
hannah2cyrus đã đưa ý kiến …
I luv his movie 1408! It's great&2012 all numbers hahaha!!!!! đã đăng hơn một năm qua
gracegwill đã đưa ý kiến …

Hello
My Darling Love
How are bạn again today? Hope bạn are ok? Honey I have Come to check if there is any mail from bạn and still i did not see, Honey Please try to reply and tell me if bạn are ok, because I am thêm than Worry about bạn i will stop here and expect hearing from bạn soon Please do not Ignore My mail(grace2012godwill@yahoo.cOm)
tình yêu you
Grace
grace 2 / 0 / 1 / 2 / g / o / d / w / i / l / l / At / yah / oo / . / c o m )
đã đăng hơn một năm qua
77actors đã đưa ý kiến …
tình yêu the new banner đã đăng hơn một năm qua
kristypower87 đã bình luận…
yeah the banner is awesome :) hơn một năm qua