John and Yoko Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

Fassmckee đã đưa ý kiến …
If Yoko made John happy, and she obviously did, who are we to judge? Thank bạn Yoko!!! đã đăng hơn một năm qua
beatlefan99 đã đưa ý kiến …
i hate yoko ono and the vazques sounds, but i reali tình yêu john and the beatleslink đã đăng hơn một năm qua