Jimin (BTS) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 12

Christinamin đã đưa ý kiến …
I❤❤❤❤❤JIMIN SSSOOO MMUCCHHHHH😍😍😍😍😍 đã đăng hơn một năm qua
nimijfan đã đưa ý kiến …
Jimin is so cute and perfect guy 💕😊 đã đăng hơn một năm qua
09469542254 đã đưa ý kiến …
jimn soooo handsome đã đăng hơn một năm qua
babychim95 đã đưa ý kiến …
Jimin is EVERYTHING ! Perfect guy! I cant help fall inlove with him. ♡♥♡♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
parkmochi đã đưa ý kiến …
jimin is sooooooooo cute and hot the thing that i like him is his sexy lips and ABS!!!!! đã đăng hơn một năm qua
kiss
SamZai_Ihei đã đưa ý kiến …
Jimin is soooooo HOT!!!! đã đăng hơn một năm qua
PArkLeerose đã đưa ý kiến …
Hmm.!! đã đăng hơn một năm qua
PArkLeerose đã đưa ý kiến …
Jimin IS cUtE đã đăng hơn một năm qua
laugh
lram26 đã đưa ý kiến …
he's really energetic and funny, not to mention cute :) :) đã đăng hơn một năm qua
heart
ilovevixx đã đưa ý kiến …
He is the best đã đăng hơn một năm qua
Rupha đã đưa ý kiến …
hello jiminie :) đã đăng hơn một năm qua
inspire1827 đã đưa ý kiến …
JIMIN! Aww I tình yêu him so much! đã đăng hơn một năm qua
Yuna1331 đã bình luận…
well you're not alone >.< <3 hơn một năm qua
jiminoppa đã bình luận…
youre my bias!!!!!!! hơn một năm qua
inspire1827 đã bình luận…
I'm your Bias? I doubt that. I think you're refering to Park Jimin... hơn một năm qua
PArkLeerose đã bình luận…
SarangHae Chim Chim <3 <3 <3 hơn một năm qua