Jigglypuff Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

Chiimalover đã đưa ý kiến …
I like pokemon đã đăng hơn một năm qua
snowlover15 đã đưa ý kiến …
I like ur face đã đăng hơn một năm qua
smile
Chiimalover đã đưa ý kiến …
Pokemon đã đăng hơn một năm qua
big smile
Yosuki-Hiroshi đã đưa ý kiến …
Need thêm những thông tin cập nhập for thos club...You tham gia with me!!!!!!???????
đã đăng hơn một năm qua
SnapeLover1991 đã đưa ý kiến …
i tình yêu this pokemon because one time i was really sick and i fell asleep on my mom while watching tv at 3 in the morning. i started dreaming about jigglypuff who sang to me like an actual movie vid that was so beautiful! i wish she will come back and sing to me again! đã đăng hơn một năm qua
Sprinter23 đã đưa ý kiến …
omg Jigglypuff was my yêu thích pokemon as a little kid! I used to sing the jigglypuff song all the time! đã đăng hơn một năm qua
jakanddaxter đã bình luận…
Me Too hơn một năm qua
Yosuki-Hiroshi đã bình luận…
yeah! hơn một năm qua
nyancatzforeva đã bình luận…
RIGHT ON! hơn một năm qua