Jetix Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

smile
opaquemystique đã đưa ý kiến …
I remember a lot of cool hoạt hình on this channel. đã đăng hơn một năm qua
crying
juurizero đã đưa ý kiến …
i miss you!on jetix was thêm cool cartoon đã đăng hơn một năm qua
pirate-g đã đưa ý kiến …
i tình yêu jetix but i havent had it for almost two years. i Mất tích tyhe frequency. hoặc maybe there hs no jetix any thêm and is replaced bởi Disney XD. any way, can any one please tell me the frequency of them? đã đăng hơn một năm qua
claric3 đã đưa ý kiến …
tham gia my Những người bạn spot for con nhện, nhện riders. It used to be on jetix. đã đăng hơn một năm qua
laugh
Katie_Severus đã đưa ý kiến …
The shows i loved were Get Ed and Super Robot Monkey Team Hyper Force GO!! đã đăng hơn một năm qua
KeeperSeeker đã đưa ý kiến …
Jetix hoặc Disney XD đã đăng hơn một năm qua
funkyrach01 đã bình luận…
Jetix :D hơn một năm qua
KeeperSeeker đã bình luận…
I agree, I can't stand Disney XD. hơn một năm qua
Katie_Severus đã bình luận…
JETIX hơn một năm qua