Jesse St. James Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

heart
evermindforever đã đưa ý kiến …
Jesse coming back to Glee one last time (the only way I'll ever watch Glee again, lol)!
Fingers crossed for a Rachel and Jesse ending! đã đăng hơn một năm qua
sad
bobrien đã đưa ý kiến …
I tình yêu him to bad he's mean đã đăng hơn một năm qua
hicetnunc đã đưa ý kiến …
I tình yêu him <3 đã đăng hơn một năm qua