Jerry Seinfeld Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

Eleni4ever đã đưa ý kiến …
Hilarious! đã đăng hơn một năm qua
smile
IlovePepeLePew1 đã đưa ý kiến …
My uncle used to go to the same trường đại học as him... I still can't believe it. đã đăng hơn một năm qua
AMRFD đã đưa ý kiến …
What stand up did Jerry do the bit on the Tone of your voice? Name of tour hoặc place the stand -up was done? DVD ? đã đăng hơn một năm qua
luxojr86 đã đưa ý kiến …
One of the best funnymen EVER! đã đăng hơn một năm qua
RedBlades đã đưa ý kiến …
I loved his show. đã đăng hơn một năm qua
froggygirl11 đã đưa ý kiến …
BEST.COMEDIAN.EVER!!!!!! XD đã đăng hơn một năm qua
HedgeFundLIVE đã đưa ý kiến …
Hilarious new súp Nazi video! Check this out!
The súp Nazi invades tường Street.
link đã đăng hơn một năm qua