Jeremy Brett Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1 của 1

heart
nickjonasfan001 đã đưa ý kiến …
18 years cách đây today this beautiful wonderful and inspirational man passed away. I hope he's looking down on his những người hâm mộ and knows that we still tình yêu to watch his work and we still tình yêu him.
R.I.P Jeremy Brett, tình yêu bạn always. xx đã đăng hơn một năm qua