Jenny/Chuck/Blair Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1 của 1

cool
Amberla đã đưa ý kiến …
Jenny is a wannabe... "If bạn wanna be Blair Waldorf, bạn have got to give, taking is too easy, that's the way it is" - Spice Girls đã đăng hơn một năm qua
Amberla đã bình luận…
She's taking Chuck away from Blair, ya know ;) hơn một năm qua