Jennifer Aniston VS Angelina Jolie Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 15

heart
Lilibethniniton đã đưa ý kiến …
Jennifer for ever !!! đã đăng hơn một năm qua
mat_21 đã đưa ý kiến …
Jennifer of course đã đăng hơn một năm qua
JenAniston1 đã đưa ý kiến …
Are bạn kidding me Angie những người hâm mộ Jennifer Aniston is so much better she has amazing phim chiếu rạp is so much prettier a much better actress TEAM ANISTON FOREVER đã đăng hơn một năm qua
IsidoraSmiley đã đưa ý kiến …
No competition - Angie wins! đã đăng hơn một năm qua
Lilibethniniton đã đưa ý kiến …
For me, there's no competition, Jennifer is my favorite!!! đã đăng hơn một năm qua
NewGirl14 đã đưa ý kiến …
There both pretty but Jen is a million times better I might name my daughter after her if I ever have 1 đã đăng hơn một năm qua
Awesum74 đã đưa ý kiến …
Angelina Jolie wins for sure!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
EvelynSalt đã đưa ý kiến …
TEAM Jolie ;) <3 đã đăng hơn một năm qua
halloula đã bình luận…
<3 hơn một năm qua
NewGirl14 đã bình luận…
I hate both of u your stupid<3 jen hơn một năm qua
sarahweng18 đã đưa ý kiến …
NO . ANGELINE IS AN UGLY PIECE OF CRAP !! team aniston all the way<3 đã đăng hơn một năm qua
demididi đã bình luận…
i agree with you.jennifer is much better than her. hơn một năm qua
ilyBlanket đã đưa ý kiến …
i tình yêu them both :) đã đăng hơn một năm qua
Horrylol đã đưa ý kiến …
Angelina is better then Jenifer!!!! tình yêu u Angie and hate jenifer đã đăng hơn một năm qua
BeatrizBullock đã đưa ý kiến …
Angelina , bạn are fucking perfect <3

BRANGELINA đã đăng hơn một năm qua
jennyslayer101 đã đưa ý kiến …
go jen bạn rock babe đã đăng hơn một năm qua
Spn7 đã đưa ý kiến …
team jennifer all he way đã đăng hơn một năm qua
555YJ đã đưa ý kiến …
Jennifer người hâm mộ FIRST WALLPOST! :D haha
đã đăng hơn một năm qua