trả lời câu hỏi này

Jeffrey Donovan Câu Hỏi

How cool are you???

Very..................super.........or above all of the world and stars
 grim1098 posted hơn một năm qua
next question »