Jean Claude van Damme Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

scooty đã đưa ý kiến …
Been a người hâm mộ since 1993 , Mất tích everything thru ngọn lửa, chữa cháy , trying to get everything back again , slowly .. Im a bit behind , slowly catching up ;) đã đăng hơn một năm qua
121212girl đã đưa ý kiến …
I like jean claude van damme phim chiếu rạp đã đăng hơn một năm qua
GJPMeyer đã đưa ý kiến …
I luv this unconventional caracter, this handsome guy and his strange philosophical humor đã đăng hơn một năm qua
talia71 đã đưa ý kiến …
hi, i speak a little enlish. i wanted to tell bạn i like bạn and how fine bạn are . since i seen bạn became my yêu thích actor !!! đã đăng hơn một năm qua
steffyf đã đưa ý kiến …
Hi..van damme i'm your biggest fan. Luv U! đã đăng hơn một năm qua
yanny1 đã đưa ý kiến …
Hi...My Herooo đã đăng hơn một năm qua
bean123 đã đưa ý kiến …
BloodSport the remake why? No need BloodSport was a classic why remake it. đã đăng hơn một năm qua
allsoppa đã bình luận…
Even If They Do Another Bloodsport No1 I Mean No1 Cud EVA Replace JCVD No Matter What. Best Actor Then & Still Is Now ♥ hơn một năm qua
lauro đã đưa ý kiến …
i like van damme đã đăng hơn một năm qua