Jaylor Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

sbbbbbbbbbb đã đưa ý kiến …
i miss them đã đăng hơn một năm qua
RONAN1fan đã đưa ý kiến …
they r so cute together
đã đăng hơn một năm qua
smile
KayTay77 đã đưa ý kiến …
xin chào everyone! Jo and Taylor should get back together! What do bạn guys think.:) đã đăng hơn một năm qua
jaylorlove đã đưa ý kiến …
I know that joe is always broking hearts but I want Jaylor back because they're so cute and my yêu thích singers are Taylor and Selena and my các sở thích singers are Joe and Nick
Then I think that Jaylor is the best đã đăng hơn một năm qua
a10chickgirlfan đã bình luận…
ik right hơn một năm qua
zanesaaomgfan đã đưa ý kiến …
We will remember Joe as the guy who broke up with Taylor on the phone... đã đăng hơn một năm qua
samlovezanessa đã bình luận…
Yeah We Will !! XD ;P hơn một năm qua
a10chickgirlfan đã bình luận…
xin chào hơn một năm qua
jaylorlove đã đưa ý kiến …
i want the best bức ảnh of jaylor!! đã đăng hơn một năm qua
a10chickgirlfan đã bình luận…
i dont hơn một năm qua