Jasper Scissorhands Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

heart
fansfunsz đã đưa ý kiến …
funny đã đăng hơn một năm qua
Beriwan đã đưa ý kiến …
JASPER!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
kiss
Beriwan đã đưa ý kiến …
OMG OMG OMG OMG!!!!!!!! A CLUB with JAAAAAAAASPER!!!!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!! omg!! I tình yêu him sooooooooooooo much!! ♥JASPER bạn ARE THE BEST!!!♥ đã đăng hơn một năm qua