Jar Of Hearts Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

izzwizz9 đã đưa ý kiến …
tình yêu this song đã đăng hơn một năm qua
WickedChick99 đã bình luận…
me too hơn một năm qua
lovemusic1 đã đưa ý kiến …
just saw this cover link - amazing 9yr girl, so cute! đã đăng hơn một năm qua
joe2001rocks đã bình luận…
yeah i heard it now its great hơn một năm qua
heart
hermionefannn đã đưa ý kiến …
I really tình yêu this song...got me through my last tough breakup. <3 Jar of Hearts đã đăng hơn một năm qua
heart
DarkAngel7 đã đưa ý kiến …
There is many words that bạn can say about this beautiful song,,so I don't know what to say...but..Christina Perri..u a gifted singer. đã đăng hơn một năm qua
christinaperri đã đưa ý kiến …
who do bạn think bạn are going around leaving scars collecting your jar of hearts! đã đăng hơn một năm qua
boolander25 đã bình luận…
bạn know, the lyrics are "RUNNING around leaving scars." Kind of a fail if bạn ask me, considering bạn are "supposedly" the writer of the lyrics... hơn một năm qua
3CarBear đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại niceeeeeee hơn một năm qua
fin900 đã bình luận…
ohhh...BURN hơn một năm qua
dxs đã bình luận…
haha hơn một năm qua
LadyL68 đã đưa ý kiến …
This is such a beautiful song<3 My friend sang it in a talent hiển thị a few weeks ago. đã đăng hơn một năm qua
heart
jbieberluver94 đã đưa ý kiến …
the most inspiring sad song đã đăng hơn một năm qua