Jaime and Brienne Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

big smile
SherlockStark đã đưa ý kiến …
There's a spot for this ship?? I am so happy right now :D đã đăng hơn một năm qua
Saejima đã đưa ý kiến …
"She has dignity, she has pure morals, and she’s someone bạn can trust…Their relationship isn’t about attraction, but about two people meeting and in many ways seeing themselves in the other person."
-Nikolaj Coster-Waldu đã đăng hơn một năm qua
big smile
Slayerfest93 đã đưa ý kiến …
Cersei (to Brienne): but bạn tình yêu him.
Me: yes bạn do!!! ♥ đã đăng hơn một năm qua
The-Stig đã đưa ý kiến …
link I wrote a Jaime/ Brienne fic, please check it out :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
FlightofFantasy đã đưa ý kiến …
I got my Dedicated! đã đăng hơn một năm qua
heart
Slayerfest93 đã đưa ý kiến …
"I trust you." ♥ đã đăng hơn một năm qua
smile
peteandco đã đưa ý kiến …
I really like the new biểu tượng :) đã đăng hơn một năm qua