Jafar Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

99148770 đã đưa ý kiến …
I like Jafar, Because He is Charismatic, Sophisticated and Intelligent. đã đăng hơn một năm qua
cats4ever đã đưa ý kiến …
I tình yêu Jafar, ithink he is one of the best villains of all time! đã đăng hơn một năm qua
big smile
rupsa đã đưa ý kiến …
I have been đăng tải here some screencap ......
Hope that bạn Những người bạn like these.....
plz comment.... đã đăng hơn một năm qua
heart
Vixie79 đã đưa ý kiến …
I got my dedicated medal in here. WOOHOO!!! đã đăng hơn một năm qua
mmh20 đã đưa ý kiến …
oh jafar ur from alladin!! đã đăng hơn một năm qua
mmh20 đã bình luận…
im serious hơn một năm qua
mmh20 đã bình luận…
xin chào r u online still? hơn một năm qua