jaden and willow Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 30

kiss
vvvvvhhh đã đưa ý kiến …
I mean when u where little u where cute and u still are cute but mostly sexey đã đăng hơn một năm qua
kiss
vvvvvhhh đã đưa ý kiến …
Jaden when u where u little u where cute and u are still cute but mostly sexey đã đăng hơn một năm qua
heart
vvvvvhhh đã đưa ý kiến …
I tình yêu all of the smith's to and bởi the why my real name is Victoria and my last name is hanrahan đã đăng hơn một năm qua
heart
vvvvvhhh đã đưa ý kiến …
xin chào jaden and willow smith I tình yêu your songs and jaden smith I think your handsome cute and hot and sexey and I don't think anyone likes u as much as I do i listien to your song ever ngày and I tình yêu your movie after earth and can u please be my friend on người hâm mộ pop and on Facebook please? And willow smith I think your a pretty girl and I listen to your songs to and can u please be my friend on Facebook and người hâm mộ pop to please ? đã đăng hơn một năm qua
ariana45 đã đưa ý kiến …
bạn the gun bạn got is mad cool đã đăng hơn một năm qua
nigel184 đã đưa ý kiến …
Jaden is the best rapper I've ever heard and willow is the best singer I've ever heard đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
heart
halo9268 đã đưa ý kiến …
I luv all of the Smith's!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
BriannaluvMB đã đưa ý kiến …
I luv the Smith's đã đăng hơn một năm qua
03cgibson đã đưa ý kiến …
add me please i tình yêu u jaden
đã đăng hơn một năm qua
MissRoyalQueen6 đã bình luận…
deze nt dha real people..itz jus people pretendin' hơn một năm qua
tatianna4444 đã bình luận…
i tình yêu u willow and jaden smith !!! add me as a người hâm mộ !!! hơn một năm qua
herieth đã bình luận…
morons hơn một năm qua
Goodness-m đã bình luận…
I tình yêu smith's especially jaden hơn một năm qua
big smile
kavi264 đã đưa ý kiến …
Wuzz Up Peoples đã đăng hơn một năm qua
andapink đã đưa ý kiến …
hi jaden đã đăng hơn một năm qua
andapink đã bình luận…
hi willow i dont not like bạn hơn một năm qua
tatianna4444 đã bình luận…
ur mean andapink thats rude at leadt she is famouse !!!! hơn một năm qua
herieth đã bình luận…
freaks hơn một năm qua
lizzpoo đã đưa ý kiến …
can u just add me as a friend an i tình yêu both đã đăng hơn một năm qua
cae-cae11 đã đưa ý kiến …
I tình yêu u jaden đã đăng hơn một năm qua
codysluver đã đưa ý kiến …
I tình yêu both of them cuz they both sooooooooo talented!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Tamia_143 đã đưa ý kiến …
I luv them .smith.... đã đăng hơn một năm qua
cheche2133 đã đưa ý kiến …
Willow and Jaden are so talented at hát and diễn xuất đã đăng hơn một năm qua
kiss
JadensGirl1234 đã đưa ý kiến …
I tình yêu u willow and mostly jaden bạn are so cute even when u were little
đã đăng hơn một năm qua
littlemamaswagg đã bình luận…
i know right hơn một năm qua
Sarah6789 đã bình luận…
I tình yêu willow most hơn một năm qua
mischievous
jekhi7700 đã đưa ý kiến …
I đã đăng hơn một năm qua
amillion123 đã đưa ý kiến …
i wish i could talk to jaden
đã đăng hơn một năm qua
Goodness-m đã bình luận…
Yeah me too but i don't think i will ever speak to him hơn một năm qua
amillion123 đã đưa ý kiến …
xin chào u guys
đã đăng hơn một năm qua
kiss
officaljaden đã đưa ý kiến …
xin chào whatsup!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
shamore911 đã bình luận…
thats wat u đã đưa ý kiến jaden hơn một năm qua
amillion123 đã bình luận…
jaden is hot williow is pretty hơn một năm qua
littlemamaswagg đã bình luận…
we go out i meet him at the âm nhạc choice awards hơn một năm qua
kiss
danielle657123 đã đưa ý kiến …
I tình yêu both of bạn guys!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Goodness-m đã bình luận…
I tình yêu him but i'm running out of airtime i've hơn một năm qua
3545 đã đưa ý kiến …
dang jaden and willow u got a cool swag đã đăng hơn một năm qua
fishface4eva đã đưa ý kiến …
Jaden bạn are the most cutess boy I ever seen. I wish I was your sister đã đăng hơn một năm qua
danielle657123 đã bình luận…
same here and I agree hơn một năm qua
big smile
sweettea9 đã đưa ý kiến …
tình yêu u both đã đăng hơn một năm qua
danielle657123 đã bình luận…
me 2 hơn một năm qua
nijasimone đã đưa ý kiến …
he dont tình yêu bạn đã đăng hơn một năm qua
lajaycee14 đã đưa ý kiến …
jaden bạn is sexy willow bạn is so cute i tình yêu youll both have a good night tình yêu youll......................................... đã đăng hơn một năm qua
lajaycee14 đã đưa ý kiến …
girl why bạn say back off of your bf thats is mine and he is taken bo bo so do something who bạn talking to cause aint talking me............................ đã đăng hơn một năm qua
kiss
kearahshe đã đưa ý kiến …
whats up babys đã đăng hơn một năm qua
kearahshe đã bình luận…
u to look cute hơn một năm qua
beyonce200 đã bình luận…
bach off he my bf hơn một năm qua