Jade Thirlwall Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 36

Ali_liah đã đưa ý kiến …
ive been your người hâm mộ in a long time đã đăng hơn một năm qua
cake
mjlover4lifs đã đưa ý kiến …
Happy 22nd Birthday Jade!! Have and amazing ngày princess! ♥ đã đăng hơn một năm qua
kayb517 đã đưa ý kiến …
i tình yêu her! đã đăng hơn một năm qua
heart
S8rah đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Jade<3 đã đăng hơn một năm qua
heart
superDivya đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Jade<3 đã đăng hơn một năm qua
cake
Miraaa đã đưa ý kiến …
♚ HAPPY BIRTHDAY JADE THIRLWALL ♔
One of my role-model and my girl crushes. I tình yêu bạn cutie <3 đã đăng hơn một năm qua
Mariah_Faye đã đưa ý kiến …
Jade is so adorable :D đã đăng hơn một năm qua
heart
rusher29 đã đưa ý kiến …
Got my die hard <33 đã đăng hơn một năm qua
big smile
XxSkyBluexX đã đưa ý kiến …
Jade,i think ur so prettttttty and u have an amzing voice!!!!!I tình yêu u so much and u look cuttteee with ur geeky nerd glasses on! :D LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
big smile
deandra27857 đã đưa ý kiến …
ur awesome! and a really good singer! tình yêu ya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
deandra27857 đã bình luận…
and funny hơn một năm qua
heart
xxPeriwinklexx đã đưa ý kiến …
Jade your my favourite from little mix. I luv u xx <3 đã đăng hơn một năm qua
jadester719 đã bình luận…
I tình yêu her 2 tots amaze balls hơn một năm qua
heart
Yuzuri đã đưa ý kiến …
Yay! I am the 200th fan! tình yêu bạn Jade! đã đăng hơn một năm qua
poohbear6245 đã bình luận…
how do u know that hơn một năm qua
smile
MinnieThirlwall đã đưa ý kiến …
I tình yêu Jade Thirlwallđã đăng hơn một năm qua
smile
Zelda20129 đã đưa ý kiến …
Yay!got my die-hard!! tình yêu bạn Jade♡ đã đăng hơn một năm qua
no1drwhofan đã bình luận…
Congratulations! :D Xxx hơn một năm qua
Zelda20129 đã bình luận…
thnx! :) hơn một năm qua
heart
rusher29 đã đưa ý kiến …
finally got my dedicated <33 đã đăng hơn một năm qua
kirahm22 đã bình luận…
congratz sweetie! hơn một năm qua
rusher29 đã bình luận…
thank bạn <33 hơn một năm qua
no1drwhofan đã bình luận…
Congratulations! :D Xxx hơn một năm qua
heart
mollie9889 đã đưa ý kiến …
Omg I tình yêu jade soo much she is my idol !!! đã đăng hơn một năm qua
powergirl161820 đã bình luận…
which jade on Victorious she is my favourite person on that hiển thị hơn một năm qua
powergirl161820 đã bình luận…
never mind that was a stupid câu hỏi i found out sorry i asked hơn một năm qua
mollie9889 đã bình luận…
it doesnt matter ! yeh its jade out of little mix hơn một năm qua
heart
TotallyHannah đã đưa ý kiến …
OMG I totally tình yêu her <333 đã đăng hơn một năm qua
heart
harry_ginny33 đã đưa ý kiến …
Got my die-hard!
tình yêu bạn Jade♥
đã đăng hơn một năm qua
Vamp_Fan_25 đã bình luận…
Congrats Jen! :D hơn một năm qua
Miraaa đã bình luận…
yaaaaaaaaaaaaay so happy for bạn Jen :** hơn một năm qua
rusher29 đã bình luận…
Congrats Jen!! bạn deserve it! <33 hơn một năm qua
kiss
sogol_hmh đã đưa ý kiến …
I lOVE UR new video...
And ur great with curly hair..♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
Reema11 đã đưa ý kiến …
Yay !! Took my Die-hard ..♥
tình yêu ya
đã đăng hơn một năm qua
rusher29 đã bình luận…
OMN! Congrats Reema!! <33 hơn một năm qua
Vamp_Fan_25 đã bình luận…
congrats Reeema, bạn deserve it <33 hơn một năm qua
Reema11 đã bình luận…
aww thnxxxx :* hơn một năm qua
mollie9889 đã đưa ý kiến …
Ur the best i tình yêu u !! đã đăng hơn một năm qua
powergirl161820 đã bình luận…
xin chào bạn guys are cool\ hơn một năm qua
1Dlover1301 đã bình luận…
these people are awesome!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
louloulittlemix đã đưa ý kiến …
the 3b's all the way! đã đăng hơn một năm qua
heart
S8rah đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Jade:))) đã đăng hơn một năm qua
cake
Miraaa đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Jade Amelia Thirlwall :)) đã đăng hơn một năm qua
heart
aNNalovechuck đã đưa ý kiến …
Happy Birthday to bạn dear Jade , Happy Bday to bạn :** đã đăng hơn một năm qua
Supergirl9374 đã bình luận…
<3 hơn một năm qua
poohbear6245 đã bình luận…
hope bạn hade the best birthday hơn một năm qua
poohbear6245 đã bình luận…
Happy new năm jade tình yêu u hơn một năm qua
cake
Vamp_Fan_25 đã đưa ý kiến …
HAPPY BIRTHDAY JADE!
You are the most amazing & beautiful role model ever!
tình yêu youuu ♥
đã đăng hơn một năm qua
heart
S8rah đã đưa ý kiến …
Got my die hard medal
to one of my Beautiful role người mẫu Jade♥ đã đăng hơn một năm qua
Vamp_Fan_25 đã bình luận…
Congrats babe :) hơn một năm qua
aNNalovechuck đã bình luận…
yay <3 hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
congraaats~ hơn một năm qua
heart
Vamp_Fan_25 đã đưa ý kiến …
OMG!
AAAAAAAHHHHHH!
I just got my die-hard medal :')
So happy and so proud!
tình yêu my flawless role-model Jade ♥
đã đăng hơn một năm qua
aNNalovechuck đã bình luận…
congrats <3 hơn một năm qua
Vamp_Fan_25 đã bình luận…
thanks ann :) hơn một năm qua
heart
princesstia411 đã đưa ý kiến …
Join! đã đăng hơn một năm qua
mollie9889 đã đưa ý kiến …
hi jade today i went to a celebrity red carpet party and i dressed up as bạn and my clothes were awesome ! đã đăng hơn một năm qua
kiss
tayluver99 đã đưa ý kiến …
Aww :') x đã đăng hơn một năm qua
PerrieEdwards đã đưa ý kiến …
heyy Jade ! its Perrie đã đăng hơn một năm qua
mollie9889 đã đưa ý kiến …
your my yêu thích out of little mix!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
JodieMix đã đưa ý kiến …
I ADORE AND tình yêu HER! SHE IS AMAZING. I AM ALWAYS LISTENING TO LITTLE MIX'S SONG'S đã đăng hơn một năm qua
Angelica-Go1231 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Her!! Even Thought I live far from her xX đã đăng hơn một năm qua
heart
pandawinx đã đưa ý kiến …
Aw! I tình yêu the spot motto! đã đăng hơn một năm qua