thêm chủ đề trên diễn đàn

Jacob Black diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-100 trên tổng số chủ đề 114 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
New Banner & biểu tượng Submittion diễn đàn - CLOSED  flowerdrop 10 3174 hơn một năm qua
Jacob's pack ( please do not read if bạn haven't read breaking dawn)  Sweetpea7s 8 5014 hơn một năm qua
Jacob And Leah?  shakay 4 3912 hơn một năm qua
Having Sex with Jacob Roleplay  LRocks 1 6485 hơn một năm qua
JACOB BLACK HIT bởi LIGHTNING!!!  tawni68 0 3006 hơn một năm qua
When is Jacob Black's birthday?  Labradoodle 30 30268 hơn một năm qua
JACOB HATE!!!!!!!  jacob4ever57 36 5323 hơn một năm qua
I MET TAYLOR LAUTNER  Cappiesgal 9 2102 hơn một năm qua
Countdown to 16 000  Natbr 18 1873 hơn một năm qua
Taylor nhanh, swift breaking Taylor Lautners heart?  Wizard_Heir 3 1938 hơn một năm qua
50 facts about Taylor Lautner & jacob black  twilight102 91 96731 hơn một năm qua
taylor lautner girlfriend??  sha_lautner96 2 6803 hơn một năm qua
Countdown  lottielovejacob 6 1856 hơn một năm qua
if bạn tình yêu taylor lautner  rachel-rathbone 0 1576 hơn một năm qua
The Imprinting Issue: Why Some People dislike Jake's Imprinting  moonlightgirl 38 14004 hơn một năm qua
countdown  lottielovejacob 15 1001 hơn một năm qua
Guess the Quote!  josy_log3 240 10063 hơn một năm qua
Staff Wanted  niya429 0 1037 hơn một năm qua
*** Spot Update ***  x-Sophie-Jade-x 17 1811 hơn một năm qua
cutie  loved13 0 1199 hơn một năm qua
jacob haters spotted. lets take them down!  Jacobchic 3 935 hơn một năm qua
what would u do.............  zaray 12 2288 hơn một năm qua
TEAM JACOB  jakelover1025 3 870 hơn một năm qua
Jacob black biểu tượng Contest/  KatiiCullen94 15 2850 hơn một năm qua
Picture Contest !  Twilimpian 8 8164 hơn một năm qua
Jacob's Infinite Playlist =)  mrsblack_1089 9 4659 hơn một năm qua
New Moon ma sói =D  mrsblack_1089 3 1707 hơn một năm qua
Big things in a smalll town returning?  vickyXoXo 0 1245 hơn một năm qua
Jacob Black FanFics?  authenticlove13 2 1582 hơn một năm qua
Taylors hot 1  rAsberrStrarS 1 926 hơn một năm qua
Twilight Halloween Ball  JCFCathy 1 1124 hơn một năm qua
Stephenie really loves Jacob  kctjohnson 15 1306 hơn một năm qua
!!!!!!  Rhianna1 0 944 hơn một năm qua
Whats the deal!!!  Rhianna1 1 784 hơn một năm qua
Jacob Black fansite  niya429 2 967 hơn một năm qua
Why do we tình yêu Taylor?  mrsblack_1089 1 763 hơn một năm qua
would u luv twilight?!?!?!?  8musicgirl 0 477 hơn một năm qua
100 reasons why we tình yêu jacob  r-pattz 38 8424 hơn một năm qua
Be Jacob Black in a RPG  RPGmoony 0 447 hơn một năm qua
jacob trích dẫn  luvutoo 1 4834 hơn một năm qua
Jacob Black's Birthday (continuing my câu hỏi on this)  mrsblack_1089 5 3035 hơn một năm qua
Jacob/Shapeshifters searched for RPG:  RPGmoony 0 1162 hơn một năm qua
3 ways to say yes to jacob  jacobblack4l 2 584 hơn một năm qua
Edward Jacob game  jacob4ever57 56 7366 hơn một năm qua
TEAM EDWARD  jakelover1025 5 1173 hơn một năm qua
WTF?  LLM 0 998 hơn một năm qua
let's ralk JACOB and TAYLOR  pkrebelde 1 785 hơn một năm qua
ATTENTION JAKE FANS, SERIOUS DEBATE!!!!  ForsakenMoon19 1 672 hơn một năm qua
if bạn are a TEAM jacob fan... please come in...  pkrebelde 62 6950 hơn một năm qua
Original paintings (under 10$) on eBay :) Perfect gift ..  ebayebayebay 0 761 hơn một năm qua
your name @ jacobblack.com.au email addresses available  notawerewolf 0 1738 hơn một năm qua
Spreading this around! Meeting Taylor!!  shaytoon 0 983 hơn một năm qua
Need a favour...  HalesLoveEdward 1 1186 hơn một năm qua
ATTENTION Twilight fans!!!  ForsakenMoon19 0 910 hơn một năm qua
Breaking Dawn Reaction - SPOILERS  Labradoodle 7 1728 hơn một năm qua
jacob quote fun  Jacobchic 32 4384 hơn một năm qua
It's official.  clules11 0 655 hơn một năm qua
Banner  jacob4ever57 0 889 hơn một năm qua
I'm confused... who's playing Jacob?  BritKeyser 15 1741 hơn một năm qua
Taylor Lautner & selena gomez?  twilight102 1 6695 hơn một năm qua
Jacob's Bio  Heidi42 21 17232 hơn một năm qua
STORYTIME....  pkrebelde 10 894 hơn một năm qua
Letter game.  daphne_cullen 44 2153 hơn một năm qua
Will bạn Read This?  genyva 2 897 hơn một năm qua
20 reasons why i tình yêu Jacob Black  rose12345 1 3060 hơn một năm qua
Fanfiction.  MissMell 5 1514 hơn một năm qua
Jacob Black the poem  edward-lover456 1 4576 hơn một năm qua
NO NEW MOON MOVIE!!  iluvtheoc3000 103 49866 hơn một năm qua
Twilight and Slumdog take the lead at movie awards!  Hellohoudini 0 564 hơn một năm qua
TWILIGHT BIRTHDAY  jalicefan15 0 947 hơn một năm qua
Jacob Black is soo HOT!  weird_gurl101 0 749 hơn một năm qua
Do Edward những người hâm mộ treat bạn as unwelcome?...  HerMelody 5 1033 hơn một năm qua
Robert Pattinson cast as Edward Cullen  Labradoodle 9 3791 hơn một năm qua
Things that describe Jacob  jacob4ever57 38 4504 hơn một năm qua
What do bạn think will happen tw New Moon if Vaneesa Hugens plays the role of Lee?  Vamp_331 10 797 hơn một năm qua
TEAM JACOB??!!  pkrebelde 8 1894 hơn một năm qua
Why does everyone think Jacob is such a jerk?  JacobForever 2 2837 hơn một năm qua
Taylor Lautner countdown to 18 website!  rvarmette 0 982 hơn một năm qua
..Jacob Black BIO..  mea_fakahela 0 1139 hơn một năm qua
HAPPY TEAM JACOB ngày  pkrebelde 0 452 hơn một năm qua
Solomon Trimble is Sam Uley!  kctjohnson 12 6772 hơn một năm qua
What would bạn do if Jacob Black askd bạn tew marry him?  Vamp_331 7 1618 hơn một năm qua
dont replace taylor!!!  pkrebelde 5 1075 hơn một năm qua
HAPPY BIRTHDAY TO OUR JACOB!!  twifanpire 4 2222 hơn một năm qua
what would bạn do if jacob came through your window?  i_luvv_jb 28 2589 hơn một năm qua
Whoz got better teeth? Edward hoặc Jacob?  Vamp_331 3 715 hơn một năm qua
Do bạn think Taylor Launter makes a good Jacob Black?  Vamp_331 2 499 hơn một năm qua
your display picture for this page  naleyfan4ever 6 2360 hơn một năm qua
JACOB IS WINNING!!!  iluvtheoc3000 62 3550 hơn một năm qua
Who is better Edward the Vampire hoặc Jacob the Werewolf?  Vamp_331 0 512 hơn một năm qua
Jacob's Song for Bella  misingwondrland 4 2070 hơn một năm qua
Taylor May Get to Keep Role!  Sweetpea7s 1 1215 hơn một năm qua
This is really ngẫu nhiên but I want help with this please!!!  mrsblack_1089 4 1031 hơn một năm qua
Ashley Greene (alice cullen) supports Taylor Lautner for New Moon  XOXOedwardXOXO 2 920 hơn một năm qua
Edward and Jacob, ill reply to bạn  surfen_cutie09 12 844 hơn một năm qua
Who should play Jake?  musicandmango 2 1055 hơn một năm qua
GUYS...  pkrebelde 6 1000 hơn một năm qua
Ben Barnes and Michael Copon Eye New Moon Roles  twilightvamps 2 2514 hơn một năm qua
Chris Weitz Writes Letter To những người hâm mộ  twilightvamps 0 648 hơn một năm qua
Spot Information  Saul_Mikoliunas 2 809 hơn một năm qua