Jack Shephard Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

ryans_love đã đưa ý kiến …
gorgeous+talented+lovable=JACK SHEPHARD đã đăng hơn một năm qua
big smile
Lesly1133 đã đưa ý kiến …
Yay! I just got my die-hard medal for this spot, I'm so happy. đã đăng hơn một năm qua
MrsShephard đã đưa ý kiến …
I totally tình yêu him! How can he be so sexy?! LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
ryans_love đã bình luận…
i know, right? it's not fair that he's not actually real... :) i tình yêu him! hơn một năm qua
ryans_love đã đưa ý kiến …
i tình yêu jack...he's so amazing... <3 from a fangirl đã đăng hơn một năm qua
XxXBonnieXxX đã đưa ý kiến …
Jack is soo brave!! đã đăng hơn một năm qua
cool
livelydebate đã đưa ý kiến …
AAAAAAAAAAAAAHHHHH! A Jack dedicated!!! I'm SO PROUD. đã đăng hơn một năm qua
backtoblack đã bình luận…
AAAAAAAAAAAH!Congrats Jucyyyy!:D hơn một năm qua
Music_luvr1986 đã đưa ý kiến …
let it go, jack... đã đăng hơn một năm qua
livelydebate đã đưa ý kiến …
He has what it takes. đã đăng hơn một năm qua
livelydebate đã đưa ý kiến …
Jack Shephard is the greatest TV character to ever be created. End of story. đã đăng hơn một năm qua
marthatsal đã bình luận…
i agree. . . almost hơn một năm qua
Lesly1133 đã bình luận…
Totally agree !!! hơn một năm qua
xoheartinohioxo đã đưa ý kiến …
[Nov.8th-14th] Icon-A-Week Club:

link

COME VOTE PLEASE!! đã đăng hơn một năm qua