IU Updates

a video đã được thêm vào: [Homebody signal Behind] Extremely Upbeat IU cách đây một ngày 1 by MissDIU
a video đã được thêm vào: 망상러들 마음에 기름 부은 아이유 이상형 답변🔥 cách đây 7 ngày by MissDIU
a video đã được thêm vào: 경동제약 그날엔 야근육통편 광고심의필: 2020-1520-001706 cách đây 7 ngày by MissDIU
a video đã được thêm vào: 비 와도 노상관 아이유X여진구 와구와구 고기먹방! cách đây 10 ngày by MissDIU
a video đã được thêm vào: 아이유&여진구, 김희원 방탄유리 1열 직관ㅋㅋㅋㅋㅋ(빵터짐ㅋㅋ) cách đây 11 ngày by MissDIU
a video đã được thêm vào: 아이유x여진구 묘-한 설렘의 순간들..♥ | 바퀴 달린 집 House on Wheels EP.8 cách đây 11 ngày by MissDIU
a video đã được thêm vào: 민낯도 청초한 지은이 하고 싶은 거 다 해! 아이유(IU)10분 몰아보기 cách đây 17 ngày by MissDIU
a video đã được thêm vào: 아이유(IU)X여진구(YEOJINGOO) 랜선설렘 모먼트 모음♥ cách đây 17 ngày by MissDIU
a video đã được thêm vào: 편하게 입고 힐링하러 놀러온 아이유 사복패션❤️ cách đây 17 ngày by MissDIU
a video đã được thêm vào: ★아이유X여진구 깜짝 발표(?)★ 현생에서 재회한 아이유X여진구 투샷에 난 cách đây 17 ngày by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU's Homebody signal] Sloppy Fanmeeting cách đây 24 ngày by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU's Homebody signal] IUXOh My Girl reaction to their first meeting in real life cách đây 26 ngày by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU TV] What's her real inner feelings after she finished buổi hòa nhạc tour. cách đây 29 ngày by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU TV] What's her inner feeling after she finished buổi hòa nhạc tour. cách đây một tháng 1 by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU's Homebody signal] IU's Sloppy Live cách đây một tháng 1 by MissDIU
a video đã được thêm vào: [애니팡4] IU(아이유) 사전예약 영상 공개! cách đây một tháng 1 by MissDIU
a video đã được thêm vào: Drawing IU - Blueming | drawholic cách đây một tháng 1 by MissDIU
a video đã được thêm vào: [MV] IU(아이유) _ Into the I-LAND cách đây một tháng 1 by MissDIU
a video đã được thêm vào: WOW IU Didn`t Know That It was Her những người hâm mộ That were Waiting at Zico`s buổi hòa nhạc and Here`s What She Did! cách đây một tháng 1 by MissDIU
a video đã được thêm vào: [Teaser] IU(아이유) _ Into the I-LAND (I-LAND Part.1 Signal Song) cách đây một tháng 1 by MissDIU
a photo đã được thêm vào: 2019 IU at IU Tour buổi hòa nhạc <Love, Poem> in Gwangju (Day 2) cách đây một tháng 1 by MissDIU
fan art đã được thêm vào: [IU TV] Hi! Have bạn been waiting long? cách đây một tháng 1 by MissDIU
a comment was made to the video: [아이유의 집콕시그널] 아이유 콘서트의 모든 것 cách đây 2 tháng by Adamsuraj
a video đã được thêm vào: [아이유의 집콕시그널] 아이유 콘서트의 모든 것 cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 아이유 셀럽알람 촬영 비하인드 영상 대공개! cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 바나나맛우유랑 1일 1아이유 할래?💛💜 광고촬영 세로캠🤳 cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU TV] 안녕! 오래 기다렸니? cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 경동제약 그날엔 공복두통편 광고심의필: 2020-1520-001705 cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [아이유의 집콕시그널] 뚝딱뚝딱 요리교실 cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 191124 Love,poem 서울 아이유(IU) - unlucky(언럭키) 직캠 bởi holyarrow cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU's Homebody signal] Take a look, a new arrival MD cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU TV] IU's rage of online Shopping cách đây 2 tháng by MissDIU
a comment was made to the photo: eight Behind the Scene MV cách đây 2 tháng by paulgates1
a video đã được thêm vào: [IU] A surprised IU's birthday party that Mashmallow prepared. cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [FULL] 200509 Wedding Singer IU (아이유) - Good ngày cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU] 'eight' Acoustic Ver. Live Clip cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU] 아이유 없는 아이유 생일파티 cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: IU_ eight(에잇)(Prod.&Feat. SUGA of BTS) | Look Me Up cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU TV] Come up to rooftop! 'eight'(Prod.&Feat. SUGA of BTS) M/V Behind cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 태초에 에잇(eight) 전 블루밍이 있었다.. 놀토 'IU(아이유) - Blueming' cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 아이유(IU) : [BEHIND] '에잇(Prod.&Feat. SUGA of BTS)' M/V Behind Film cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [MV] IU(아이유) _ eight(에잇) (Prod.&Feat. SUGA of BTS) cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [Teaser] IU(아이유) _ eight(에잇) (Prod.&Feat. SUGA of BTS) MV Teaser cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU] Reaction to the xem trước of IU's new song 'Eight' cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU's Homebody signal] World first IU's mishmash Live cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [아이유의 집콕시그널] 아이유가 '봄'하면 떠오르는 사람은? cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [made EDAM] Online MD Store Open Behind cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU TV] 범인은 이 안에 있어! cách đây 3 tháng by MissDIU