IU Updates

a video đã được thêm vào: DREAM Script đọc - Lee Jieun (IU), Park Seo Joon, Lee Hyun Woo, Kim Jong Su cách đây một tháng 1 by MissDIU
a video đã được thêm vào: [삼성카드] 카카오페이신용카드_본편 cách đây một tháng 1 by MissDIU
a photo đã được thêm vào: 210528 아이유 X 삼성카드_TEASER cách đây một tháng 1 by MissDIU
a video đã được thêm vào: Na Eun is copying IU's dance well [The Return of Siêu nhân Ep 381] cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU TV] This is for you, dad cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [나를 위해 내가 먼저] 아이유 편 광고심의필: 2021-1576-000900 cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [슬립앤슬립] 아이유 TVC 메이킹필름_2 cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: IU talking about 어푸 (Ah puh). cách đây 2 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [슬립앤슬립] 아이유 TVC 메이킹필름 cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 도대체 왜?? 당사자도 알수없는 이유로 역주행한 내 손을 잡아♬ cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: Lee Joongi birthday call with IU Lee Ji Eun [ENG] cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [ENG SUBS] IU Called Lee Joon-Gi 이준기 Birthday Surprised, IU Team, Moon Lovers, etc cách đây 3 tháng by MissDIU
an article đã được thêm vào: IU Deemed 'Coin' MV As 'Most Nerve-Racking' Shoot, And Here's Why cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 함께 볼까요? 그날엔 CF 속 아이유의 요정모먼트🧚‍✨ cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU's Palette] Wi-Fi linked in Palette (With GONG YOO) Ep.8 cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [MV] IU(아이유)_Epilogue(에필로그) cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU TV] The nationwide dlwlrma VS Agui from Jeolla Province cách đây 3 tháng by MissDIU
an article đã được thêm vào: [SBS Star] IU Talks About Being Treated Differently After Gaining Popularity cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 아이유x정홍일x이무진의 재해석 라이브 ′Chitty Chitty Bang Bang′ cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 아이유(IU)&이무진(LEE MU JIN)의 특급 컬래버 〈라일락(LILAC)〉 cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 몸과 마음이 지친 모두를 위한 이승윤(LEE SEUNG YOON)의 잔잔한 위로 cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: "소리 내 우는 법을 잊은 널 위해…" 이승윤을 위로해 준 노래 cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: ♪ 원곡에 없던 반복을 추가한 이승윤, 아이유(IU)랑 찌찌뽕 cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [유명家 라이브] 아이유(IU) - Celebrity♪ <유명가수전(famoussinger) 2회> cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: MBTI가 CUTE라면서요?♥ 국힙원탑 아이유(IU) 모음.ZIP cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 아이유(IU)&이무진(LEE MU JIN) - 라일락♪ <유명가수전(famoussinger) 2회> cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [ENG Sub] IU realizing how her voice hasn't changed at all for 12 years cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [페이스캠4K] 아이유 '라일락' (IU 'LILAC' FaceCam)│@SBS Inkigayo_2021.03.28. cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU TV] bạn laughing now? Do bạn think dlwlrma's golden fists are negligible? cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU] 'Coin' MV Reaction ㅣ With bạn Hee Yeol, SHINee cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 아이유(IU) - Coin + LILAC(라일락) 무대 교차편집(Stage Mix) cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU] '라일락(LILAC)' MV Reaction ㅣ With Yu Jae Seok, Jo Se Ho cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: Kid Tries to Not Recognize Her yêu thích K-pop ngôi sao (Feat. IU) cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [FULL] 라일락빛 목요일밤💜 아이유와 함께하는 이 지금❣ cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [제주삼다수] 아이유는 요즘, 삼다수목금토일! cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [제주삼다수] TVCF(15s) 2021 제주 화산송이로 생명력을 키우는 물_'곶자왈’편 cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: (풀버전) 💜아이유(IU)가 유퀴즈 100회에 등판했다💜 cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 아이유(IU) : [BEHIND] 'Coin' MV Behind Film cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [IU's Palette] Short time long see in Palette (With IU) Ep.7 cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [#ChemiStory​] (Full ver.) IU x T-ARA JIYEON On and Off Compilation 23 phút | #Diggle​ cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 텐션 업! 초대석 with 아이유(IU) full ver. /[강한나의 볼륨을 높여요] cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [선공개] 아이유님도 찐자기였어...☆ 믿고 보는 유퀴즈 100회! 아이유재석(?) cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [4K][Special] 아이유(IU)의 킬링보이스를 라이브로! cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 유희열의 스케치북 녹화방송 퇴근길 - #아이유​ (#IU​, #이지은​) cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 강한나의 볼륨을 높여요 21.03.30.화. - 텐션업! 초대석 with 아이유 (IU) cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 아이유찐덕 김세정이 부르는 Celebrity 한 소절 / 정오의 희망곡 김신영입니다 cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 참이슬 CF : 이슬 숲 편 Making Film cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: Because I'm a Woman (여자라서) cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: 사랑이 온거야♬ 아이유가 말이야~♥ 이것은 기분이 좋아지는 예고편+_+ cách đây 3 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: IU 5th Album 'LILAC' Full ver Unboxing cách đây 3 tháng by MissDIU