Iruka Umino Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

Ninjagirl88 đã đưa ý kiến …
Iruka is not seen much but he really makes some big changes to the story. Like, what would have happened if Iruka hadn't become Những người bạn with Naruto? đã đăng hơn một năm qua
big smile
nadznaruto11 đã đưa ý kiến …
HAPPY B'DAY IRUKA!!! đã đăng hơn một năm qua