Ib (Game) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 18

xXIbObsessedXx đã đưa ý kiến …
Nobody's đã đăng on the tường in over a năm but there gotta be a FEW people here.. Right.... RIGHT...? xD đã đăng hơn một năm qua
Joy-Chan đã đưa ý kiến …
this anime gameplay was THE BEST!! i tình yêu it so frkin much, O_O

bạn should listen to the theme song, its called "Ib Bad Apple" on âm nhạc box version đã đăng hơn một năm qua
IllusionDolls đã đưa ý kiến …
i can't believe there are people here who think it's acceptable to talk in such a way about a child (i'm referring to mary btw) bạn should all be ashamed of yourselves tbh đã đăng hơn một năm qua
IllusionDolls đã đưa ý kiến …
hold up this club is bigger than the other one đã đăng hơn một năm qua
Mary-Rose đã đưa ý kiến …
(Any Ib's hoặc Garry's?) đã đăng hơn một năm qua
MaryYellowRose đã đưa ý kiến …
(any Ib's hoặc Garry's?) đã đăng hơn một năm qua
lumforever đã đưa ý kiến …
50th người hâm mộ ~ c: đã đăng hơn một năm qua
Mapware3640 đã bình luận…
congrats hơn một năm qua
xlegatelaniusx đã đưa ý kiến …
Am I the only person who even remotely likes Mary? đã đăng hơn một năm qua
blood-teller đã bình luận…
Nope, i like her, maybe too much. ~ hơn một năm qua
missracoon đã bình luận…
No i like her too. hơn một năm qua
YunoGasai đã bình luận…
She's my yêu thích character. hơn một năm qua
asahina_haruna đã bình luận…
i tình yêu mary, she's just very lonely, that's alll hơn một năm qua
Runegirl124 đã đưa ý kiến …
I am a big người hâm mộ of this game! :D đã đăng hơn một năm qua
big smile
missracoon đã đưa ý kiến …
The fanart for this game is amazing! đã đăng hơn một năm qua
blood-teller đã bình luận…
one of the biggest tag in pixiv a while. o.o thats biig. hơn một năm qua
heart
seuris đã đưa ý kiến …
Ah, this game is amazing...~

Garry. You're so dreamy. :D đã đăng hơn một năm qua
Mapware3640 đã bình luận…
bạn like this game too?*High five* hơn một năm qua
missracoon đã bình luận…
:D hơn một năm qua
Mapware3640 đã đưa ý kiến …
Well,I contributed a bit to this club,I'll leave it all to bạn to do the rest.(I'll check back in a few days) đã đăng hơn một năm qua
Mapware3640 đã đưa ý kiến …
link đã đăng hơn một năm qua
kitmolly123 đã bình luận…
There's a link section in this club for a reason.. hơn một năm qua
Mapware3640 đã bình luận…
yes,but people notice it thêm if its on the wall. hơn một năm qua
Mapware3640 đã đưa ý kiến …
I SHALL GET THE GOOD ENDING!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
missracoon đã đưa ý kiến …
I've got into this game, it's really good :D i got the together forever ending first though. đã đăng hơn một năm qua
PhoenixRoyale đã đưa ý kiến …
Man, I tình yêu this game. :DDD đã đăng hơn một năm qua
Mapware3640 đã đưa ý kiến …
This game is awesome!!! đã đăng hơn một năm qua
OneErection đã đưa ý kiến …
First!! (And considering how unpopular Ib seems to be, I'm probably going to be the last, too.) đã đăng hơn một năm qua
ladyneko đã bình luận…
No bạn wont! >:D I will D: hơn một năm qua