trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of a male celeb from this week .

 victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

greyswan618 said:
Justin from this week
select as best answer
 Justin from this week
posted hơn một năm qua 
*
My hotty forever *_*
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
Barrowmans_Bum said:
John from SDCC <33
select as best answer
 John from SDCC <33
posted hơn một năm qua 
*
still prefer his brown hair over the silver...but he's still a cáo, fox
greyswan618 posted hơn một năm qua
*
Me too tho I’m actually really liking him with grey !!
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »