trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of your actor looking at us.

 fustercluck34 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

victoria7011 said:
John :)
select as best answer
 John :)
posted hơn một năm qua 
*
how are bạn even real John Barrowman?! *best*
fustercluck34 posted hơn một năm qua
*
HOOOOOOOOT
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
Thanks Sara ;) And agreed Jessica
victoria7011 posted hơn một năm qua
boytoy_84 said:
Joey looking at us <3333333
select as best answer
 Joey looking at us <3333333
posted hơn một năm qua 
*
Sexy fella
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
stunning eyes
fustercluck34 posted hơn một năm qua
*
^^ I agree with both of bạn :)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
Doodlebug81 said:
Jensen Ackles
select as best answer
 Jensen Ackles
posted hơn một năm qua 
next question »