trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of your actor in black & white.

 Doodlebug81 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

greyswan618 said:
my salvation in b&w<3
select as best answer
 my salvation in b&w<3
posted hơn một năm qua 
*
HOT in any colour
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

fustercluck34 said:
Michael C. Hall
select as best answer
 Michael C. Hall
posted hơn một năm qua 
*
Stunner
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
*
agreed,stunning:)
greyswan618 posted hơn một năm qua
Barrowmans_Bum said:
James Mcavoy
select as best answer
 James Mcavoy
posted hơn một năm qua 
*
sexy McAvoy in b&w
greyswan618 posted hơn một năm qua
next question »