trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

What năm did bạn become a người hâm mộ of your favourite actor?

 victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

XxxFUMMxxX said:
Can't tell really. I always liked him. But I'm probably fanatic about him since 2013
select as best answer
 Can't tell really. I always liked him. But I'm probably fanatic about him since 2013
posted hơn một năm qua 
*
Amazing! Hes a great guy so *best* ofc<3
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
*
thank bạn so much <3
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Handsome Dave!!!!! <333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
Barrowmans_Bum said:
21st December 2011.
select as best answer
 21st December 2011.
posted hơn một năm qua 
*
Pray to John <3 It's the *best* thing
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
TY
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
*
tình yêu the edit!!!! *best*
boytoy_84 posted hơn một năm qua
rkebfan4ever said:
I became a người hâm mộ of Robert and Kristen in Nov,2008 after seeing them in Twilight<3
select as best answer
 I became a người hâm mộ of Robert and Kristen in Nov,2008 after seeing them in Twilight<3
posted hơn một năm qua 
*
They are amazing <33
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Beautiful couple <33333333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
boytoy_84 said:
I've been known John since 1990 and became a bigger người hâm mộ since last năm :)
select as best answer
 I've been known John since 1990 and became a bigger người hâm mộ since last năm :)
posted hơn một năm qua 
*
heavenly babe
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
:)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
who doesnt know John, right? <3333 always liked him as an actor
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
next question »