trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of an actor hoặc singer against a dark background.

 victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

Barrowmans_Bum said:
Max Emerson.
select as best answer
 Max Emerson.
posted hơn một năm qua 
*
OMG OMG OMG I just can't *_* gimme 5 phút
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
*best*
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Hehe thanks ;)
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
*
OMFG...BEST
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

XxxFUMMxxX said:
Linkin Park!
select as best answer
 Linkin Park!
posted hơn một năm qua 
*
*best* Wowowowowowowowowowowowowowowowowowowowwoowowow
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
*
Thank you!
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
NP
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
*
*best* always...
Elf-11 posted hơn một năm qua
rkebfan4ever said:
Jamie with a dark background<3
select as best answer
 Jamie with a dark background<3
posted hơn một năm qua 
*
sexy shades of black??? :)
Elf-11 posted hơn một năm qua
Elf-11 said:
sunshine in the dark
select as best answer
 sunshine in the dark
posted hơn một năm qua 
*
gosh, he's too beautiful *_*
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
:)
Elf-11 posted hơn một năm qua
next question »