trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of an actor hoặc singer singing.

 victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

rkebfan4ever said:
Adam Lambert singing<3
select as best answer
 Adam Lambert singing<3
posted hơn một năm qua 
*
AMAZING vocalist<33
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
*
he should have won AI
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
I so agree. I remember watching it and saying he should have won it :)
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
*
I thought for sure he'd win(and the same for season 2 Clay Aiken vs reuben Studdard...Clay should have won)
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
Barrowmans_Bum said:
John and Karen<3
select as best answer
 John and Karen<3
posted hơn một năm qua 
*
he has a lovely sexy voice
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
He really does<3
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
Doodlebug81 said:
my baby <3
select as best answer
 my baby <3
posted hơn một năm qua 
*
He sings sweet tunes and he looks sweet<3
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
*
sing for us bạn sexy babe
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
next question »