trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Selfie!!! Now who is the Hottest in this Selfie ???

Who do bạn choose I am saying my sexy man Jensen who is right at the front :) tình yêu how tall Jared is though a giant he is :)
 Selfie!!! Now who is the Hottest in this Selfie ???
 Diane1 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

victoria7011 said:
JOHN BARROWMAN<333


select as best answer
posted hơn một năm qua 
Doodlebug81 said:
Jensen!<3
select as best answer
posted hơn một năm qua 
boytoy_84 said:
Jensen
select as best answer
posted hơn một năm qua 
XxxFUMMxxX said:
Barrowman
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
yes!!!!! XD
victoria7011 posted hơn một năm qua
Elf-11 said:
Jared :)


(in this pic)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »