trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of an actor who is your fav.

Justin,
 Post a pic of an actor who is your fav.
*
Sexy một khúc lớn, hunk <33333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

boytoy_84 said:
Matthew <3333333333333333
select as best answer
 Matthew <3333333333333333
posted hơn một năm qua 
*
tình yêu THAT SMILE
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
Me, too :)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
victoria7011 said:
Forever my fav!
select as best answer
 Forever my fav!
posted hơn một năm qua 
*
Sexiest man alive!!!! <3333333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
next question »