trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor wearing denim.

Derek!!
 Post a picture of an actor wearing denim.
*
he looks fab in denim *_*
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
 victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

XxxFUMMxxX said:
Jer Sumpter
select as best answer
 Jer Sumpter
posted hơn một năm qua 
*
Wanna BEST aswell *____________________________*
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

rkebfan4ever said:
Kellan in denim<3
select as best answer
 Kellan in denim<3
posted hơn một năm qua 
*
so sexy and knows how to dress
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
So *best*
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
*
thank you,Vicky.I agree,Hanna
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
Barrowmans_Bum said:
Nick Adams.
select as best answer
 Nick Adams.
posted hơn một năm qua 
*
stunning body :O
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
yup
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »