trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor with blue eyes.

Derek Theler<3
 Post a picture of an actor with blue eyes.
*
lovely deep blues <3
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
 victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

XxxFUMMxxX said:
Jeremy Sumpter
select as best answer
 Jeremy Sumpter
posted hơn một năm qua 
*
*best* SEXY and tình yêu the eyes
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
*
thanks <3
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

Barrowmans_Bum said:
Blue eyed wonder!
select as best answer
 Blue eyed wonder!
posted hơn một năm qua 
*
stubbleeeeeeeeeeeeeeee <3333333333 tình yêu
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
:P
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
rkebfan4ever said:
Kellan's beautiful blue eyes<3
select as best answer
 Kellan's beautiful blue eyes<3
posted hơn một năm qua 
next question »