trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of an actor wearing black.

Justin..
 Post a pic of an actor wearing black.
*
LOL – Liên minh huyền thoại sexy clown <3
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

XxxFUMMxxX said:
LETOS
select as best answer
 LETOS
posted hơn một năm qua 
*
*best* OMFG SO HOT1!
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
thanks <3 another pic where I find Shan better looking
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

victoria7011 said:
John Barrowman.
select as best answer
 John Barrowman.
posted hơn một năm qua 
*
that stare *_* dead me *best*
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Thankkkk youu\,3
victoria7011 posted hơn một năm qua
rkebfan4ever said:
Jared in black leather<3
select as best answer
 Jared in black leather<3
posted hơn một năm qua 
*
oh godm those eyes *_*
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
next question »