trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of John Barrowman to celebrate his 47th birthday.

Happy Birthday babe<33
 Post a picture of John Barrowman to celebrate his 47th birthday.
*
Cute!!!! <33333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
:)
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
adorable <3
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

rkebfan4ever said:
Happy Birthday,you sexy Scot...you don't look a ngày over 35!!!
select as best answer
 Happy Birthday,you sexy Scot...you don't look a ngày over 35!!!
posted hơn một năm qua 
*
Omg we just đã đăng the same pic! LOL – Liên minh huyền thoại I'll change mine...
Doodlebug81 posted hơn một năm qua
*
great minds think alike,Sara:)
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
GORGEOUS!!
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

victoria7011 said:
Happy Birthday John and Alex Kingston<3
select as best answer
 Happy Birthday John and Alex Kingston<3
posted hơn một năm qua 
*
cool bức ảnh
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
:)
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
Awesome pic :)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
Stunnerrrrrrrrrr
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
Doodlebug81 said:
Happy birthday Johnny boy! 💖

select as best answer
 Happy birthday Johnny boy! 💖
posted hơn một năm qua 
*
sexy muscles,John
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
Hot biceps!!!!! <3333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
My stunning birthday man<3
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
super sexy babe!!
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
boytoy_84 said:
✩ Happy Birthday, John!! ✩
select as best answer
 ✩ Happy Birthday, John!! ✩
posted hơn một năm qua 
*
awesome pic!!!!!!!!!!!!!!!
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
Thanks :)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
beautiful sunshine <3
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
Elf-11 said:
I wish a very-very happy Bday to John!
select as best answer
 I wish a very-very happy Bday to John!
posted hơn một năm qua 
*
one of my fav pics <3
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Beautiful eyes on a gorgeous man!!!!!! <333333333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
XxxFUMMxxX said:
Happy belated B-Day Johnny boy <333
select as best answer
 Happy belated B-Day Johnny boy <333
posted hơn một năm qua 
*
Beautiful smile!!!! :)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
next question »